Boerderijeducatie

De boerderij als leeromgeving

Waar komt ons voedsel vandaan? Hoe wordt het gemaakt? Hoe ziet het leven op een boerderij eruit? Boerderijeducatie betekent beleven, leren en ontdekken waar ons voedsel vandaan komt en wat er leeft en bloeit op de boerderij.

 

Op 10 agrarische bedrijven in de kop van Noord-Holland kun je met de klas terecht voor een belevingsles. De deelnemende de bedrijven zijn akkerbouwers, fruittelers, melkveehouders, een pluimveehouderij en een pluktuin. Meer informatie over onze educatieboeren en hun programma vindt u op deze pagina

 

De educatieboeren laten kinderen en belangstellenden op een professionele en educatieve wijze kennis maken met het platteland en zijn omgeving. Dit doen zij door middel van belevend leren. Tijdens een boerderijbezoek kunnen de kinderen zelf zien, horen, ruiken, proeven en ontdekken hoe dieren en planten worden verzorgd en hoe gezonde voeding wordt geproduceerd.

kinderren met kruiwagen hooi

Leuke én leerzame praktijklessen

Een les op de boerderij is waardevol, omdat:

  • een praktijkles heel veel toevoegt aan de theorie die in de school is geleerd;
  • het kinderen en jongeren helpt te beseffen waar hun voedsel vandaan komt;
  • een boerderijbezoek bijdraagt aan de ontwikkeling van praktische vaardigheden, zoals meten, interviewen en onderzoek. Stuk voor stuk vaardigheden die belangrijk zijn om te functioneren op school, maar ook in de maatschappij;
  • op een boerderij maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid dagelijkse kost zijn. Leerlingen leren tijdens een bezoek aan de boerderij hierover na te denken en dit te bespreken;
  • kinderen een positief en realistisch beeld van het platteland(sleven) en de natuur ontwikkelen, waardoor zij later, als volwassene in de maatschappij hun best zullen doen om deze waarden te behouden en te beschermen.
BoerenGecertificeerd

Professioneel en deskundig

Boerderijeducatie Hollands Noorden biedt professionele voedseleducatie georganiseerd door 11 enthousiaste, gekwalificeerde boeren en boerinnen. De educatieboeren hebben een training Belevend Leren gevolgd, zijn BHV gecertificeerd en op de bedrijven is een veiligheids- en risicoprotocol uitgevoerd. Alle deelnemers dragen het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland en zijn aangesloten bij dit landelijke platform. In overleg tussen leerkracht en boer wordt er gewerkt aan een passend aanbod, waarbij de kerndoelen in het onderwijs centraal staan. Lees hier meer over hoe het werkt.